Naziv projekta: Povezanost opaženog etosa škole i reagovanja u situaciji vršnjačkog nasilja
Istraživač: Marina Simović
Saradnici:
mentor Dragan Popadić
Prijavljeno: 12-04-2022
Odobreno: 20.04.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu