Naziv projekta: Istorijski i politički stavovi u Srbiji
Istraživač: Miloš Jevtić
Saradnici:
Jovan Ivanović
Prijavljeno: 12-04-2022
Odobreno: 13.04.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu