Naziv projekta: Sindrom burnout-a kod mladih novinara u Srbiji
Istraživač: Sara Kalember
Saradnici:

Prijavljeno: 12-04-2022
Odobreno: 20.04.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu