Naziv projekta: Nostalgija i dezintegracija - eksperimentalna studija
Istraživač: Ljiljana Lazarevic
Saradnici:
Janis Zickfeld
Prijavljeno: 27-02-2019
Odobreno: 04.03.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu