Naziv projekta: Istraživanje potreba učitelja za podučavanje u okviru STEAM obrazovanja
Istraživač: Ivana Stepanovic Ilic
Saradnici:
Marina Videnović, Milana Dabić, Francisco Peixoto, José Castro Silva, Nadia Diogo Ferreira, Vera Monteiro, Maria Cristina Costa, Anna Ethelwyn Baccaglini-Frank, Nijolė Cibulskaitė
Prijavljeno: 10-04-2022
Odobreno: 13.04.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu