Naziv projekta: DOZVOLA POVUČENA! Metrijske karakteristike instrumenta PAI-A na uzorku adolescenata u Srbiji
Istraživač: Anja Simonović
Saradnici:

Prijavljeno: 06-04-2022
Odobreno: 12.04.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu