Naziv projekta: Merenje efekata intervencije usmerene na mentalno zdravlje u krizi
Istraživač: Maša Vukčević Marković
Saradnici:
Jana Dimoski
Prijavljeno: 23-03-2022
Odobreno: 30.03.2022

 

 

<<<< Nazad na listu