Naziv projekta: Mentalno zdravlje i psihološka dobrobit izbeglica i tražilaca azila
Istraživač: Maša Vukčević Marković
Saradnici:
Jana Dimoski
Prijavljeno: 22-03-2022
Odobreno: 30.03.2022

 

 

<<<< Nazad na listu