Naziv projekta: Baza lica Roma
Istraživač: Iris Zezelj
Saradnici:
Sara Ristic, Ljiljana Lazarevic
Prijavljeno: 27-02-2019
Odobreno: 06.03.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu