Naziv projekta: Uverljivost i efikasnost dualnoidentitetskih intervencija za redukciju međugrupnih pristrasnosti
Istraživač: Milica Ninković
Saradnici:
dr Iris Žeželj
Prijavljeno: 14-03-2022
Odobreno: 21. 03. 2022.

 

 

<<<< Nazad na listu