Naziv projekta: Depresija kod starijih: testiranje bihejvioralnog modela
Istraživač: Jana Dimoski
Saradnici:
Maša Vukčević Marković
Prijavljeno: 04-03-2022
Odobreno: 11.3.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu