Naziv projekta: Testiranje intervencija usmerenih na zdravstvena ponašanja mladih: poređenje efekata na zdravstveno ugrožavajuća i unapređujuća ponašanja
Istraživač: Sara Dojčinović
Saradnici:
Iris Žeželj
Prijavljeno: 03-03-2022
Odobreno: 08.03.2022.

 

 

<<<< Nazad na listu