Naziv projekta: Zavisnost efekta pukog izlaganja od kontrastne osetljivosti: Medijatorska uloga perceptivne fluentnosti
Istraživač: Marina Stošić
Saradnici:

Prijavljeno: 28-02-2022
Odobreno: 1. 03. 2022.

 

 

<<<< Nazad na listu