Naziv projekta: Validacija srpske verzije Skale stavova prema menstruaciji
Istraživač: Maja Vasilijević
Saradnici:
Dajana Osmani, Sanda Stanković, Lili Lazarević, Goran Knezevic, Asmir Gračanin
Prijavljeno: 16-02-2022
Odobreno: 1. 03. 2022.

 

 

<<<< Nazad na listu