Naziv projekta: Latentna struktura epistemičkih vrlina
Istraživač: Petar Lukić
Saradnici:
Vlasta Sikimić
Prijavljeno: 14-02-2022
Odobreno: 19. 02. 2022.

 

 

<<<< Nazad na listu