Naziv projekta: Odnos zaposlenih prema načinima unepređivanja dobrobiti na poslu
Istraživač: Katarina Ivetic
Saradnici:

Prijavljeno: 09-02-2022
Odobreno: 14. 2. 2022.

 

 

<<<< Nazad na listu