Naziv projekta: Korišćenje teorije moralnih osnova u smanjenju predrasuda
Istraživač: Irena Pavlović
Saradnici:

Prijavljeno: 11-02-2019
Odobreno: 17.02.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu