Naziv projekta: Uverenja zaposlenih o uticaju hibridnog modela rada na produktivnost u poslu
Istraživač: Milica Pražić
Saradnici:

Prijavljeno: 08-02-2022
Odobreno: 26. 02. 2022.

 

 

<<<< Nazad na listu