Naziv projekta: Praćenje efekata pandemije kovid-19 na obrazovni proces u Srbiji
Istraživač: Zora Krnjaić
Saradnici:
Prof. dr Ana Altaras, Prof. dr Aleksandar Baucal, Doc. Dr Dragan Janković, Prof. dr Zorana Jolić, Doc. Dr Olja Jovanović, Prof. dr Ksenija Krstić, Prof. dr Danijela Petrović, Milana Rajić, dr Natasa Simić, Doc. dr Ivana Stepanović Ilić, dr Marina Videnović.
Prijavljeno: 01-02-2022
Odobreno: 12. 02. 2022.

 

 

<<<< Nazad na listu