Naziv projekta: Delegitimizacija etničkog identiteta kao strategija regulacije međugrupnih emocija
Istraživač: Milica Ninković
Saradnici:
Dajana Osmani, Nevena Stojić, Filip Korolija
Prijavljeno: 19-01-2022
Odobreno: 25. 1. 2022.

 

 

<<<< Nazad na listu