Naziv projekta: Vizuelna pretraga iluzornih kontura: uloga jasnoće kontura, konteksta pretrage i perceptualnog grupisanja
Istraživač: Zorana Zupan
Saradnici:
Vasilije Gvozdenović
Prijavljeno: 10-01-2022
Odobreno: 11. 01. 2022.

 

 

<<<< Nazad na listu