Naziv projekta: Verovanje u teorije zavere i sklonost ka naturalističkoj grešci kao prediktori zdravstvenih ponašanja u pandemiji
Istraživač: Marija Petrović
Saradnici:
Iris Žeželj, Anja Ivanović, Predrag Kurčubić
Prijavljeno: 06-01-2022
Odobreno: 11. 01. 2022.

 

 

<<<< Nazad na listu