Naziv projekta: Razvoj razumevanja simboličkih procesa u kauzaciji emocija
Istraživač: Vojin Simunović
Saradnici:

Prijavljeno: 28-12-2021
Odobreno: 17. 01. 2022.

 

 

<<<< Nazad na listu