Naziv projekta: Testiranje perspektivne teorije Miler-Lierove iluzije
Istraživač: Dejan Todorović
Saradnici:

Prijavljeno: 24-12-2021
Odobreno: 26. 12. 2021.

 

 

<<<< Nazad na listu