Naziv projekta: Osipanje iz visokog obrazovanja
Istraživač: Ivana Stepanović Ilić
Saradnici:
Oliver Tošković, Marina Videnović, Ksenija Krstić
Prijavljeno: 23-12-2021
Odobreno: 26. 12. 2021.

 

 

<<<< Nazad na listu