Naziv projekta: Uticaj položaja tačke gledišta posmatrača na opažaj prostornih odnosa na slikama
Istraživač: Dejan Todorović
Saradnici:

Prijavljeno: 23-12-2021
Odobreno: 26. 12. 2021.

 

 

<<<< Nazad na listu