Naziv projekta: Povezanost verovanja u kontradiktorne teorije zavere o koronavirusu i sklonosti ka duplom mišljenju
Istraživač: Marija Petrović
Saradnici:
Iris Žeželj
Prijavljeno: 21-12-2021
Odobreno: 22. 12. 2021.

 

 

<<<< Nazad na listu