Naziv projekta: Psihološki aspekti scijentizma
Istraživač: Petar Lukić
Saradnici:
Iris Žeželj
Prijavljeno: 17-12-2021
Odobreno: 21. 12. 2021.

 

 

<<<< Nazad na listu