Naziv projekta: Mentalno zdravlje i psihološka dobrobit izbeglica i tražilaca azila
Istraživač: Maša Vukčević Marković
Saradnici:
Marko Živanović
Prijavljeno: 16-12-2021
Odobreno: 18. 12. 2021.

 

 

<<<< Nazad na listu