Naziv projekta: Preporuke za život u Srbiji iz interkulturalne perspektive
Istraživač: Danijela S. Petrović
Saradnici:
Maša Marisavljević, Jana Dimoski, Stojan Ilić
Prijavljeno: 15-12-2021
Odobreno: 21. 12. 2021.

 

 

<<<< Nazad na listu