Naziv projekta: Afektivna vezanost i samopoimanje adolescenata
Istraživač: Ksenija Krstic
Saradnici:

Prijavljeno: 15-12-2021
Odobreno: 17. 12. 2021.

 

 

<<<< Nazad na listu