Naziv projekta: Praćenje i evaluacija primene modela tranzicije za podršku uključivanju dece starije od sedam i po godina u redovne osnovne škole
Istraživač: Nataša Simić
Saradnici:
Dragica Pavlović Babić
Prijavljeno: 08-02-2019
Odobreno: 9.01.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu