Naziv projekta: Funkcije muzike i (ilegalnih) noćnih izlazaka za mlade tokom kovid restrikcija
Istraživač: Tijana Nikitović
Saradnici:
Sonja Janičić
Prijavljeno: 14-12-2021
Odobreno: 17. 12. 2021.

 

 

<<<< Nazad na listu