Naziv projekta: Podrška kulturološkoj raznovrsnosti u školama – Roditeljska perspektiva
Istraživač: Danijela S. Petrović
Saradnici:
Maša Marisavljević
Prijavljeno: 13-12-2021
Odobreno: 14. 12. 2021.

 

 

<<<< Nazad na listu