Naziv projekta: MacArthur-Bates inventari komunikacijskog razvoja: Adaptacija za srpski jezik
Istraživač: Darinka Anđelković
Saradnici:
Nada Ševa, Maja Savić, Slavica Tutnjević
Prijavljeno: 09-12-2021
Odobreno: 14. 12. 2021.

 

 

<<<< Nazad na listu