Naziv projekta: Evolucija semantičkih sistema: Studija na srpskom jeziku
Istraživač: Darinka Anđelković
Saradnici:
Milena Jakić Šimšić, Maja Savić, Maša Popović, Aleksandar Milenković, Nada Ševa
Prijavljeno: 09-12-2021
Odobreno: 14. 12. 2021.

 

 

<<<< Nazad na listu