Naziv projekta: REBT beliefs and personality
Istraživač: Ljiljana Lazarevic
Saradnici:
Sanda Stankovic, Goran Knezevic
Prijavljeno: 07-12-2021
Odobreno: 8. 12. 2021.

 

 

<<<< Nazad na listu