Naziv projekta: Mentalno zdravlje u Srbiji: zaštitni i faktori rizika
Istraživač: Maša Vukčević Marković
Saradnici:
Marko Živanović, Matija Gvozden, Jana Dimoski
Prijavljeno: 07-12-2021
Odobreno: 14. 12. 2021.

 

 

<<<< Nazad na listu