Naziv projekta: Opažaj kvaliteta tona u klavirskom delu
Istraživač: Oliver Toskovic
Saradnici:
Julijana Šarac
Prijavljeno: 06-12-2021
Odobreno: 7. 12. 2021.

 

 

<<<< Nazad na listu