Naziv projekta: Etička uverenja i ponašanja evropskih KBT terapeuta
Istraživač: Nikola Petrović
Saradnici:

Prijavljeno: 26-01-2019
Odobreno: 8.01.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu