Naziv projekta: Modifikacija kulturno-univerzalnih skala interkulturnih kompetencija u svrhu ispitivanja odnosa prema specifičnim kulturama
Istraživač: Danijela S. Petrović
Saradnici:
Jelena Starčević, Tijana Jokić Zorkić
Prijavljeno: 04-12-2021
Odobreno: 7. 12. 2021.

 

 

<<<< Nazad na listu