Naziv projekta: Multikulturalno iskustvo, kulturalna inteligencija i inovativno ponašanje na radnom mestu
Istraživač: Branko Mladenović
Saradnici:
Danijela Petrović
Prijavljeno: 04-12-2021
Odobreno: 7. 12. 2021.

 

 

<<<< Nazad na listu