Naziv projekta: Konstrukcije i iskustva telesnosti mladih devojaka: diskurzivna i fenomenološka analiza
Istraživač: Tijana Nikitović
Saradnici:
Biljana Stanković
Prijavljeno: 03-12-2021
Odobreno: 8. 12. 2021.

 

 

<<<< Nazad na listu