Naziv projekta: RAZDVA - Provera modela dualnosti obrade u kompleksnoj i bazičnoj kogniciji
Istraživač: Kaja Damnjanović
Saradnici:
Sandra Ilić, Milica Damnjanović, Mateja Manojlović, Sara Knežević, Milica Mitić, Irena Pavlović
Prijavljeno: 01-12-2021
Odobreno: 2.12.2021

 

 

<<<< Nazad na listu