Naziv projekta: Razvoj programa za unapređenje emocionalne inteligencije mladih u školskom kontekstu
Istraživač: Kristina Mojović Zdravković
Saradnici:

Prijavljeno: 30-11-2021
Odobreno: 2. 12. 2021.

 

 

<<<< Nazad na listu