Naziv projekta: Razvoj pozitivnih stavova budućih stomatologa prema osobama sa invaliditetom kroz igranje uloga: eksplorativno istraživanje
Istraživač: Olja Jovanović
Saradnici:
Ana Vuković, Jelena Vranješević, Aleksandra Popovac, Tamara Perić, Dejan Marković
Prijavljeno: 23-11-2021
Odobreno: 22. 12. 2021.

 

 

<<<< Nazad na listu