Naziv projekta: Validacija Skale 7C spremnosti na vakcinisanje na uzorku odraslih koji žive u Srbiji
Istraživač: Aleksandra Lazić
Saradnici:
Sara Dojčinović, Katarina Draginić
Prijavljeno: 22-11-2021
Odobreno: 2.12.2021

 

 

<<<< Nazad na listu