Naziv projekta: Ako me roditelji ne razumeju, muzika hoće: stilovi vezanosti kod adolescenata i regulacija raspoloženja muzikom
Istraživač: Anđela Milošević
Saradnici:
Ivana Stepanović Ilić
Prijavljeno: 10-11-2021
Odobreno: 21.11.2021

 

 

<<<< Nazad na listu