Naziv projekta: Validacija srpske verzije upitnika o percepciji tela
Istraživač: Biljana Jokić
Saradnici:
Danka Purić i Jacek Kolacz
Prijavljeno: 05-11-2021
Odobreno: 9.11.2021

 

 

<<<< Nazad na listu