Naziv projekta: Razlike self-koncepta kod osuđenika, zavisnika od droge, studenata i članova Mense
Istraživač: Boban Nedeljković
Saradnici:
Goran Opačić
Prijavljeno: 01-11-2021
Odobreno: 9.11.2021

 

 

<<<< Nazad na listu